Đóng

Agustin Fernandez

Agustín Fernández (16 tháng 4 năm 1928 – 2 tháng 6 năm 2006) là một họa sĩ, nhà điêu khắc và nghệ sĩ đa phương tiện người Cuba. Mặc dù sinh ra ở Cuba, ông đã dành phần lớn sự nghiệp của mình bên ngoài Cuba và trưng bày nghệ thuật ở Havana, Paris, San Juan và New York.

Agustin Fernandez - Nhà điêu khắc và nghệ sĩ đa phương tiện người Cuba

Fernández được coi là một thành viên của trường phái siêu thực. Vào năm 11 tuổi, Fernández bắt đầu tham gia các khoá học nghệ thuật với Justicia de Leonov. Ở tuổi 20, Fernández đã đăng ký vào Học viện Nacional de Bellas Artes San Alejandro ở Havana. Trong những năm sau đó, Fernández làm việc ở Cuba cho đến khi ông chuyển đến Tây Ban Nha vào năm 1953. Ở Tây Ban Nha, ông đã tham dự các khóa học tại Real Academia de Bellas Artes de San Fernando và có triển lãm cá nhân đầu tiên của mình tại Galería Buchholz ở Madrid. Năm 1960, Fernandez chuyển đến Paris, ông sống ở đó cho đến khi chuyển đến San Juan, vào năm 1968. Năm 1972, Fernández định cư ở New York và làm làm việc ở đây cho đến cuối đời.

Các Triển lãm lớn gần đây:

 • 2013  “Forms Transgression: Bản vẽ của Agustín Fernández,” Bảo tàng nghệ thuật Snite
 • 2014  “Agustín Fernández: Siêu thực cuối cùng,” Bảo tàng Đại học Mỹ tại Trung tâm Nghệ thuật Katzen, Washington, DC
 • 2018  “Paradoxe de la Jouurg,” Mairie du 4e arrondissement, Paris, France
 • 2019  “Agustín Fernández: Armaduras,” Viện Nghệ thuật Đương đại, Miami, Floria

Fernández được coi là một thành viên của trường phái siêu thực

 

Tác phẩm của ông có ở trong bộ sưu tập của nhiều bảo tàng nổi tiếng trên thế giới, gồm:

 • Bảo tàng nghệ thuật châu Mỹ 
 • Bảo tàng nghệ thuật Brooklyn 
 • Bảo tàng Godwin-Ternbach
 • Bảo tàng nghệ thuật Jack S. Blanton
 • Bộ sưu tập JP Morgan Chase
 • Bảo tàng nghệ thuật Lowe
 • Thư viện công cộng Miami-Dade 
 • Bảo tàng nghệ thuật hiện đại La Tertulia
 • Bảo tàng nghệ thuật de Ponce, Ponce
 • Bảo tàng nghệ thuật của Nacional de Bellas
 • Bảo tàng nghệ thuật, Đại học Nova Nam
 • Bảo tàng nghệ thuật Mỹ Latinh
 • Bảo tàng nghệ thuật hiện đại
 • Bảo tàng Newark
 • Bảo tàng nghệ thuật New Mexico
 • Thư viện công cộng New York
 • Bảo tàng nghệ thuật Snite 
 • Thư viện Đại học Saint Thomas
 • Bảo tàng nghệ thuật băng giá 
 • Quỹ Patrick Lannan
 • Bảo tàng nghệ thuật Tucson 
 • Đại học Texas-Pan American
 • Bảo tàng Mỹ thuật Utah
 • Bảo tàng Victoria và Albert
 • Bảo tàng nghệ thuật Worcester
 • Phòng trưng bày nghệ thuật của Đại học Yale 
Ông mất ngày 2 tháng 6 năm 2006 tại New York.

Ông mất ngày 2 tháng 6 năm 2006 tại New York.

Tổng hợp: Trâm Anh Art
(Nguồn: Yale University Art Gallery; The Snite Museum of Art; Brooklyn Museum Kuspit; Museum of Modern Art; Donald, 2012; Institute of Contemporary Art; American University Museum)