Đóng

Alexandre Clerget

Alexandre Clerget, (1856-1931) là một nhà điêu khắc và thợ kim hoàn người Pháp. Ông sinh ra ở Saint-Palais (Pyrénées-Atlantiques) vào ngày 26 tháng 9 năm 1856.

Clerget là học trò của Alexandre Falguière và Jean-Joseph Carriès. 

Alexandre Clerget được trưng bày tác phẩm của mình tại Salon của các nghệ sĩ Pháp vào năm 1886 và nhận được một đề cập danh dự năm 1891, huy chương hạng 3 năm 1897 và huy chương hạng 2 năm 1910. Ông cũng nhận được đề cử danh dự tại Triển lãm toàn cầu năm 1900 tại Paris. 

Vào đầu thế kỷ 20, ông thiết kế các đồ vật nghệ thuật theo phong cách Art Nouveau.

Ông mất ngày 21 tháng 12 năm 1931. 

Tổng hợp: Trâm Anh Art
(Nguồn: Pierre Kjellberg, 1994; René Édouard-Joseph, 1930)