Đóng

Augustin-Alexandre Dumont

Augustin-Alexandre Dumont

Bức hoạ nhà điêu khắc Augustin Dumont được vẽ bởi hoạ sĩ – nhà điêu khắc người Pháp Auguste-Hyacinthe Debay năm 1829Augustin-Alexandre Dumont

Augustin Dumont (1801-1884) là một trong hàng dài các nhà điêu khắc nổi tiếng của dòng họ Dumont, cháu chắt của Pierre Dumont, con trai của Jacques-Edme Dumont và anh trai của Jeanne Louise Dumont Farrenc. Năm 1818, ông bắt đầu nghiên cứu tại École des Beaux-Arts ở Paris; ông là học trò của Pierre Cartello. Năm 1823, ông được trao giải thưởng Prix de Rome cho các tác phẩm điêu khắc của mình và đi học tại Học viện Pháp tại Rome.

Năm 1830, ông trở lại Pháp. Năm 1853, ông trở thành giáo viên tại École des Beaux-Arts. Một căn bệnh khiến ông không thể làm việc từ sau năm 1875 cho đến khi ông mất vào năm 1884.

Tổng hợp: Trâm Anh Art
(Nguồn: Simone Hoog, 1993; Pierre Kjellberg, 1988)