Đóng

Carl Kauba

Carl Kauba (1865-1922) là một nhà điêu khắc người Áo.

Tác phẩm của ông đặc trưng bởi việc mô tả các đại diện của người Mỹ bản địa (người da đỏ) và các loài động vật.

Những tác phẩm của ông, đặc biệt là những bức tượng về những người da đỏ, những bức chân dung tuyệt vời và cũng là niềm đam mê mãnh liệt của ông đối với cuộc sống và truyền thống văn hóa cũng như nghệ thuật của người Mỹ bản địa. Các tác phẩm tiêu biểu nhất của ông về đề tài này  gồm các bức tượng “Người tù trưởng da đỏ trên lưng ngựa”; “Người da đỏ hút thuốc” và “Chiến tranh”.

Ông là một bậc thầy trong việc tạo ra các tác phẩm điêu khắc vô cùng chi tiết. Đặc biệt là những mô tả chi tiết về lông vũ, vũ khí hoặc các đồ tạo tác khác, làm cho các nhân vật của ông trở nên đặc biệt sống động.

Một số tài liệu cho rằng ông đã từng đến Hoa Kỳ năm 1886 để thực hiện một số nghiên cứu cũng như khảo sát về lối sống của người Mỹ bản địa và đời sống văn hóa của họ. Tuy nhiên một số người lại đề cập đến thực tế rằng ông chưa bao giờ đến Mỹ. Họ nói rằng Kauba thực hiện các nghiên cứu tại studio của mình ở quê nhà nước Áo. 

Kauba mất ở Vienna năm 1922.

Tổng hợp: Trâm Anh Art