Đóng

Charles Louchet

Charles Louchet (1854-1936) là một nhà điêu khắc người Pháp theo phong cách Art Deco, hoạt động nghệ thuật vào cuối Thế kỷ XIX.

Tổng hợp: Trâm Anh Art