Đóng

Émile Arthur Soldi

Emile Arthur Soldi – Colbert (1846-1906) là một điêu khắc gia người Pháp. Ông sinh ngày 27 tháng 5 năm 1846 tại Paris. Cha ông là người gốc Đan Mạch và nhập tịch Pháp. Ông bắt đầu làm việc như một người thợ đóng sách và được đào tạo như một thợ khắc huy chương, trước khi được nhận vào École des Beaux-Arts.

Émile Soldi bắt đầu theo các khóa học của École des beaux-Arts de Paris với các người thầy là Jean-Baptiste Farhol (1812-1871), Auguste Dumont (1801-1884) và Eugène-Louis Lequesne (1815-1887).

Ông ra mắt tác phẩm đầu tiên là bức phù điêu thạch cao mô tả Acteon vào năm 1900. Phiên bản bằng đá cẩm thạch có kích thước 190cm, được đặt ở Jardin du Carrousel (Khải Hoàn Môn-Paris) từ năm 1903, nhưng đã bị phá hủy trong quá trình giải phóng Paris vào tháng 8 năm 1944.

Tác phẩm của ông xuất hiện lần đầu tại Salon năm 1872 và giành huy chương hạng ba vào năm 1873. 

Ông đã giành được giải thưởng Prix de Rome trong năm 1869 với tác phẩm La Fortune et l’Ènant. Émile Soldi cũng được bổ nhiệm làm hiệp sĩ của Legion of Honor năm 1878.

Ông mất ngày 14 tháng 3 năm 1906 tại Rome. 

Tổng hợp: Trâm Anh Art