Đóng

Émile Louis Picault

Emile Louis Picault (24 tháng 8 năm 1833 – 1915) là một nhà điêu khắc người Pháp, nổi tiếng với các tác phẩm có chủ đề thần thoại và những tác phẩm chuyển tải những câu chuyện ngụ ngôn hoặc lòng yêu nước. Các tác phẩm điêu khắc bằng đồng và thạch cao của Picault bắt đầu được trưng bày tại Salon vào năm 1863 và hiện được trưng bày ở nhiều bảo tàng nổi tiếng ở nước Pháp và Châu Âu. Chữ ký của ông trên các tác phẩm của mình thường được ký tắt là “E. Picault”.

Tổng hợp: Trâm Anh Art
(Nguồn: Kjellberg, Peter, 1994)