Đóng

Emmanuel Villanis

Emmanuel Villanis (12 tháng 12 năm 1858 – 28 tháng 8 năm 1914) là một nhà điêu khắc người Pháp. Ông sinh ra ở Lille, Pháp và mất ở Paris.

Ông học tại Accademia Albertina ở Torino. Một trong những giáo viên của ông là Odoardo Tabacchi. Từ năm 1885, Villanis sống ở Paris và trở thành một trong những nhà điêu khắc sung sức nhất vào cuối Thế kỷ XIX. Những bức tượng chân dung (bán thân) phụ nữ bằng đồng của ông , được đúc bởi The Society de Bronze de Paris, được xuất khẩu trên toàn thế giới từ Paris, đặc biệt là Hoa Kỳ. 

Ngày nay tác phẩm điêu khắc của ông có thể được tìm thấy thường xuyên trong các cuộc đấu giá các tác phẩm nghệ thuật.

Tổng hợp: Trâm Anh Art
(Nguồn: Josje Hortulanus-de Mik, 2002; Florian Haberey, Pascal Launay, 2001)