Đóng

Eugène Marioton

Eugène Marioton, sinh ra ở Paris vào ngày 7 tháng 4 năm 1857, là một nhà điêu khắc người Pháp làm việc chủ yếu với vật liệu đồng và ngành đúc đồng.

Các tác phẩm của ông theo truyền thống của chủ nghĩa tân cổ điển, bao gồm các tác phẩm điêu khắc nhỏ bằng đồng đúc hình ảnh và chân dung các nhà lãnh đạo lịch sử của Pháp cũng như các nhân vật Hy Lạp và La Mã cổ đại. 

Ông thường xuyên tham gia Hiệp hội nghệ sĩ Pháp, là thành viên ban giám khảo bộ phận điêu khắc của Hiệp hội vào năm 1905. 

Trước khi qua đời vào năm 1933, Marioton đã nhận được nhiều giải thưởng cho hoạt động nghệ thuật của mình, bao gồm một giải thưởng từ Hiệp hội Mỹ thuật và giải thưởng từ Tổng hội đồng sông Seine năm 1884.

Tổng hợp: Trâm Anh Art