Đóng

Henri Godet

Henri Godet (1863-1937) là nhà điêu khắc người Pháp. Ông là học trò của nhà điêu khắc Mathurin Moreau.  Henry Godet đã bắt đầu trưng bày Tác phẩm tại Salon of Artists Paris từ năm 1883.

Henri Godet

Henri Godet tại xưởng của ông năm 1904

Tổng hợp: Trâm Anh Art
(Nguồn: Arianna, 2010)