Đóng

Henryk Kossowski

Henryk Kossowski (1855-1921) là nhà điêu khắc người Ba Lan.

Từ 1873 đến 1876 ông học tại học viện nghệ thuật Cracow. Năm 1875 và 1876 ông giành được phần thưởng của nhà nước Ba Lan. Từ năm 1880 ông lưu lại lâu dài ở Paris và học tập, nghiên cứu tại Studio của nhà điêu khắc nổi tiếng M. Moreau. Năm 1900 ông đoạt huy chương đồng tại Paris Art Exhibition. Từ 1882 đến 1921 ông trưng bày tác phẩm tại Society of Fine Arts in Cracow. Trong số đó có tác phẩm Chlopiec z rakiem (Boy with a Crab) và Powrot z lasu (Return from the Forest). 

Ông mất tại Paris năm 1921.

Tổng hợp: Trâm Anh Art
(Nguồn: Alfred L. Abramowicz, 1992; Henryk Sienkiewicz, Julian Krzyżanowski, 1996)