Đóng

Léo Laporte-Blairsy

Léo Laporte-Blairsy là một nhà điêu khắc người Pháp. Ông sinh ngày 5 tháng 4 năm 1865 ở Toulouse (Pháp).

Các tác phẩm tiêu biểu của ông gồm:

Léo Laporte-Blairsy

Tác phẩm “L’Épave” năm 1907 tại Bảo tàng Mỹ thuật Nantes

Léo Laporte-Blairsy

Tác phẩm “Le Réveil de Morphée” năm 1894 tại Toulouse, Bảo tàng Augustins

Léo Laporte-Blairsy

Tác phẩm “Le Faubourg Matabiau” năm 1900 tại Toulouse, công viên Michelet 

Léo Laporte-Blairsy

Allégorie de la sculpture năm 1896, Trường mỹ thuật Toulouse 

Léo Laporte-Blairsy

Aux jeux floraux ou La Poésie romane năm 1910 tại Toulouse

Ông mất tại Paris tháng 4 năm 1923.

Tổng hợp: Trâm Anh Art
(Nguồn: Didier Descouens, 2015; Jean-Pierre Dalbéra, 2014; Traumrune, 2011)