Đóng

Maurice Bouval

Maurice Bouva (1863-1916) là nhà điêu khắc người Pháp. Ông là nhà điêu khắc theo phong cách Art Nouveau và là học trò của Alexandre Falguière.

Từ năm 1880 đến Thế chiến thứ nhất, ông đã sáng tạo ra số lượng lớn các bức tượng hoặc đồ vật bằng đồng bao gồm đèn chùm, chân nến và đèn bàn.

Năm 1890, ông tham gia Exposition Universelle tại Paris và là thành viên của Société des Artistes Français.

Các tác phẩm chính của ông bao gồm Ophelia, Femme assise, Jeune femme, Le Sommeil, Femme aux pavots, Le Secret et la Pensive. 

Maurice Bouval Maurice Bouval

Bức tượng “La Liberté de la Presse” trên đỉnh tòa tháp của Casa de la Cultura, Buenos Aires, được thực hiện bởi Maurice Bouval năm 1897

Tổng hợp: Trâm Anh Art
(Nguồn: Duncan Alastair, 1999; Federico Pinto , 2013; George Lafenestre, 1895; Sking, 2006)