Đóng

FAIRY Collection

Mã Tác phẩm: BH112

Đánh giá

Kích thước:

. Chiều cao: 37 cm
. Chiều rộng: 27 cm
. Chiều sâu: 18,5 cm

Chất liệu:

. Tượng: Đồng
. Đế: Đá

Liên hệ tư vấn và tham quan:

Điện thoại: +84 28 3829 2600
Hotline: +84 91 872 1668
Email: cs@tramanh.art