Đóng

Mã Tác phẩm: BH204

5/5 - (1 bình chọn)

Kích thước:

. Chiều cao: 9 cm
. Chiều rộng: 22 cm
. Chiều sâu: 7,5 cm

Chất liệu:

. Đồng

Liên hệ tư vấn và tham quan:

Điện thoại: +84 28 3829 2600
Hotline: +84 91 872 1668
Email: cs@tramanh.art