Đóng

Mã Tác phẩm: K013

Đánh giá

Kích thước:

. Chiều cao: 23,5 cm
. Chiều rộng: 25 cm
. Chiều sâu: 25 cm

Chất liệu:

. Đĩa: Thuỷ tinh
. Hoạ tiết: Đồng

Liên hệ tư vấn và tham quan:

Điện thoại: +84 28 3829 2600
Hotline: +84 91 872 1668
Email: cs@tramanh.art