Đóng

Mã Tác phẩm: BC006

Đánh giá

Kích thước:

. Chiều cao: 52,5 cm
. Chiều rộng: 31 cm
. Chiều sâu: 31 cm

Chất liệu:

. Đồng

Liên hệ tư vấn và tham quan:

Điện thoại: +84 28 3829 2600
Hotline: +84 91 872 1668
Email: cs@tramanh.art