Đóng

ARTEMIS

Mã Tác phẩm: C026

ARTEMIS (GREEK NAME) OR DIANA (ROMAN NAME) – GODDESS OF THE HUNT – NỮ THẦN SĂN BẮN

5/5 - (2 bình chọn)

Kích thước:

. Chiều cao: 77 cm
. Chiều rộng: 29 cm
. Chiều sâu: 18 cm

Chất liệu:

. Đồng

Liên hệ tư vấn và tham quan:

Điện thoại: +84 28 3829 2600
Hotline: +84 91 872 1668
Email: cs@tramanh.art