Đóng

Mã Tác phẩm: BH013

Đây là một sáng tác của Gustave Frédéric Michel (1851-1924), một nhà điêu khắc và thiết kế huy chương người Pháp. Theo Marina Warner thì ông là “một trong những nhà điêu khắc nổi tiếng nhất trong những thập kỷ đầu tiên của thế kỷ (thứ hai mươi) này ở Pháp,”. Ông cũng là thầy dạy điêu khắc. Một trong số các học trò của ông là Edith Howland nhà điêu khắc nổi tiếng người Mỹ. 

Gustave Frédéric Michel (1851-1924), một nhà điêu khắc và thiết kế huy chương người Pháp

Tổng hợp: Trâm Anh Art

(Nguồn: L. Forrer, Michel, Gustave, 1990, 1930; Jules Heller, Nancy G. Heller, 2013)

Đánh giá

Kích thước:

. Chiều cao: 27 cm
. Chiều rộng: 39 cm
. Chiều sâu: 18,5 cm

Chất liệu:

. Tượng: Đồng
. Đế: Đá

Nhà điêu khắc phiên bản: Gustave Frédéric Michel

Liên hệ tư vấn và tham quan:

Điện thoại: +84 28 3829 2600
Hotline: +84 91 872 1668
Email: cs@tramanh.art