Đóng

Mã Tác phẩm: C038

5/5 - (3 bình chọn)

Kích thước:

. Chiều cao: 64 cm
. Chiều rộng: 26 cm
. Chiều sâu: 26 cm

Chất liệu:

. Đồng
. Đá
. Chụp thuỷ tinh

Nhà điêu khắc phiên bản: Charles Voisin

Liên hệ tư vấn và tham quan:

Điện thoại: +84 28 3829 2600
Hotline: +84 91 872 1668
Email: cs@tramanh.art