Đóng

Danseuse

Mã Tác phẩm: BH170

5/5 - (1 bình chọn)

Kích thước:

. Chiều cao: 38,5 cm
. Chiều rộng: 13 cm
. Chiều sâu: 13 cm

Chất liệu:

. Tượng: Đồng
. Đế: Đá

Liên hệ tư vấn và tham quan:

Điện thoại: +84 28 3829 2600
Hotline: +84 91 872 1668
Email: cs@tramanh.art