Đóng

VENUS DE MILO

Mã Tác phẩm: BH269

APHRODITE (GREEK NAME) OR VENUS (ROMAN NAME) – THẦN VỆ NỮ THÀNH MILO

5/5 - (4 bình chọn)

Kích thước:

. Chiều cao: 31 cm
. Chiều rộng: 12,5 cm
. Chiều sâu: 10 cm

Chất liệu:

. Tượng: Đồng
. Đế: Đá

Nhà điêu khắc phiên bản: Auguste Moreau

Liên hệ tư vấn và tham quan:

Điện thoại: +84 28 3829 2600
Hotline: +84 91 872 1668
Email: cs@tramanh.art