Đóng

Mã Tác phẩm: BF011

5/5 - (1 bình chọn)

Kích thước:

. Chiều cao: 42,5 cm
. Chiều rộng: 18 cm
. Chiều sâu: 17 cm

Chất liệu:

. Bình: Đồng
. Đế: Đá

Liên hệ tư vấn và tham quan:

Điện thoại: +84 28 3829 2600
Hotline: +84 91 872 1668
Email: cs@tramanh.art