Đóng

Gustave Frédéric Michel

Gustave Frédéric Michel (1851-1924) là một nhà điêu khắc và thiết kế huy chương người Pháp. Theo Marina Warner thì ông là “một trong những nhà điêu khắc nổi tiếng nhất trong những thập kỷ đầu tiên của thế kỷ (thứ hai mươi) này ở Pháp,”. Ông cũng là thầy dạy điêu khắc. Một trong số các học trò của ông là Edith Howland nhà điêu khắc nổi tiếng người Mỹ. 

 

Một trong số các tác phẩm nổi tiếng nhất của ông gồm:

Nhóm tượng Pont de Bir-Hakeim ở Paris, khoảng năm 1900

Đài tưởng niệm Jules Ferry and Autumn, Jardin des Tuileries ở Paris, 1910

Huy chương Occupation of the Ruhr, 1924

 

Một số tác phẩm của ông hiện được trưng bày tại các bảo tàng như: 

La Pensée (1896) tại Palais Beaux-Arts ở Lille 

Dreaming (1897) tại Luxembourg Museum ở Paris

Tổng hợp: Trâm Anh Art
(Nguồn: Berlin-George, 1924; L. Forrer, Michel, Gustave, 1990, 1930; Jules Heller, Nancy G. Heller, 2013)