Đóng

BASKETBALL PLAYER

Mã Tác phẩm: BH264

5/5 - (7 bình chọn)

Kích thước:

. Chiều cao: 35 cm
. Chiều rộng: 10 cm
. Chiều sâu: 8 cm

Chất liệu:

. Tượng: Đồng
. Đế: Đá

Liên hệ tư vấn và tham quan:

Điện thoại: +84 28 3829 2600
Hotline: +84 91 872 1668
Email: cs@tramanh.art