Đóng

Chính sách bảo mật

Số: CS-TRAMANH.ART-04/2023

Hiệu lực Từ 0h00 ngày 22 tháng 03 năm 2023

Phạm vi áp dụng: Toàn bộ nội dung trên trang web Tramanh.art

Lời giới thiệu:

Xin chào, là một nhà sưu tầm và phân phối các tác phẩm nghệ thuật uy tín, Trâm Anh Art rất tự hào và vinh hạnh chào đón bạn đến website chính thức của chúng tôi.

Để giữ vững rồi không ngừng phát huy chuỗi giá trị nghệ thuật mà đội ngũ mang lại, Trâm Anh Art cùng tất cả quý vị và các bạn cần thống nhất với nhau về điều khoản, điều kiện trong suốt quá trình sử dụng hay tương tác trên website.

Trong quá trình vận hành trang web, Trâm Anh Art có quyền sửa đổi, bổ sung hay hủy bỏ một phần hoặc tất cả các điều khoản và điều kiện sử dụng bất cứ lúc nào. Ngược lại người dùng cũng có thể không đồng ý, từ chối bất cứ phần nào liên quan đến điều khoản, điều kiện cùng với quy định sử dụng website. Từ đó tạm ngừng và không truy cập website mà không kéo theo bất cứ hệ luỵ hay vấn đề nào khác.

1. Nội dung trang web

Tất cả thông tin trên trang web này được Trâm Anh Art cung cấp cho người sử dụng một cách trung thực, tin cậy và miễn phí. Trâm Anh Art cập nhật thường xuyên các nội dung lên trang web nhưng không đảm bảo tất cả thông tin đó là mới nhất và đầy đủ nhất.

2. Bản quyền

 • Trâm Anh Art là chủ sở hữu hợp pháp và duy nhất của trang web này. Bất kỳ việc chỉnh sửa trang web, cập nhật và thay đổi nội dung cũng như hình thức của trang web là thuộc thẩm quyền của Trâm Anh Art.
 • Những chỉnh sửa, thay đổi nội dung trên trang web này nếu không được sự cho phép là hành vi vi phạm quyền lợi hợp pháp của Trâm Anh Art. Trâm Anh Art giữ toàn quyền xem xét và loại bỏ các thông tin vi phạm quy định này.

3. Quyền riêng tư của người dùng

 • Những thông tin và ý kiến cá nhân của người dùng được cung cấp thông qua trang web này sẽ được Trâm Anh Art bảo mật tuyệt đối và không gửi cho bên thứ ba nào khác, trừ những trường hợp mở rộng cần thiết để người sử dụng có thể tham gia vào trang web thuộc công ty con, cửa hàng của Trâm Anh Art hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực thi theo quy định pháp luật.
 • Tên người dùng, lịch sử mua bán hoặc các thông tin cá nhân khác như địa chỉ email sẽ không bị bán, bị chia sẻ với bất cứ công ty, tổ chức nào khác.

4. Giới hạn sử dụng

 • Toàn bộ nội dung, cơ sở dữ liệu của trang web này được bảo vệ bởi pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ, các văn bản pháp luật của Việt Nam và các văn bản pháp luật có liên quan khác. Trừ trường hợp sử dụng cho mục đích cá nhân hoặc sử dụng nội bộ không mang tính thương mại, người sử dụng không được sao chép, chỉnh sửa, tái sử dụng toàn bộ hoặc một phần, tải dữ liệu, truyền dữ liệu, phân phối, đăng ký, bán, xuất bản bất kỳ tài nguyên nào của trang web này, mà không được sự đồng ý chính thức bằng văn bản hoặc thư điện tử từ Trâm Anh Art.
 • Trâm Anh Art yêu cầu bất kỳ cá nhân, tổ chức sử dụng nội dung dạng chữ viết, hình ảnh, âm thanh trên trang web của Trâm Anh Art đều cần dẫn nguồn một các đầy đủ và chi tiết, nguồn bao gồm tên thương mại của Trâm Anh Art là: [Trâm Anh Art – Tramanh.art], và đường dẫn chứa nội dung. Đường dẫn này được trích dẫn và được kết nối đường dẫn với bài viết gốc một cách toàn vẹn, đầy đủ chữ cái, ký tự, ký hiệu do các trình duyệt tạo ra.

Mẫu quy tắc dẫn nguồn:

Nguồn bài viết: Tramanh.art

https://tramanh.art/3-gia-tri-cua-tuong-nghe-thuat-khi-so-huu-va-mua-tang-qua.html

5. Luật áp dụng

 • Toàn bộ nội dung trên trang web Tramanh.art là tài sản trí tuệ của Trâm Anh Art.
 • Việc sao chép với mục đích thương mại hoặc sao chép không dẫn nguồn là hành vi vi phạm bản quyền trên internet. 
 • Tại Việt Nam: được bảo vệ theo Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam, được Quốc hội Việt Nam khóa XI trong kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 và có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7 năm 2006.
 • Quốc tế: được bảo vệ theo Đạo luật bản quyền thiên niên kỷ kỹ thuật số (DMCA). 
 • Trâm Anh Art  có thể sử dụng quyền báo cáo hoặc khởi kiện không cần báo trước, với cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm bản quyền, hoặc dẫn nguồn không đúng như nội dung trong điều 4.2
 • Việc quản lý, vận hành và sử dụng trang web này tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam.

Trâm Anh Art

Fine Art Gallery:

 • 51 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM
 • Hotline: +84 91 872 1668
 • Email: cs@tramanh.art
 • Điện thoại: +84 28 3829 2600
 • Website: Tramanh.art